Adres
5665 PL Geldrop

Bellen
06-30490522

KvK
55521517

Wet verbetering Poortwachter (WvP)

Stimuleren om samen te werken aan re-integratie

De WvP schrijft voor welke stappen er genomen moeten worden tijdens het verzuimproces en welke verantwoordelijkheden werkgevers én werknemers hebben. Houd je je hier niet aan dan kun je boetes krijgen en vertraging oplopen in het re-integratie proces. 

Casemanager

In de praktijk zie ik dat de stappen van de WvP onder begeleiding van een casemanager wel gevoerd worden maar niet op een constructieve manier. De druk is regelmatig te hoog voor de medewerker wat een averecht effect heeft.  Door gebrek aan kennis van stressklachten wordt er vaak meer gekeken naar het proces en onvoldoende naar de mens. 

Onvoldoende inzet van re-integratie-instrumenten 

Werkgevers zijn verplicht om actief gebruik te maken van middelen om re-integratie te bevorderen. Doe je dat niet dan levert dat boetes op. Het kan ook nodig zijn om tijdens de re-intgratie flexibel te zijn in het uit te voeren werk. Uitvoeren, evalueren en bijstellen zijn belangrijke stappen voor de WvP. 

In de praktijk blijkt dat aanpassingen die passen bij de capaciteit van de medewerker onvoldoende, of op een onjuiste manier, worden bekeken of besproken en ook daarvoor kan je als werkgever boetes krijgen. Allemaal onnodige kosten die je kunt voorkomen door stressverzuimbegeleiding in te zetten. 

Communiciatie met een leidinggevende

Medewerkers met stress zijn minder goed in staat om bij een leidinggevende hun behoefte neer te leggen. Ze voelen de verplichting maar kunnen niet voldoen aan die verplichting. Dit geeft extra stress waardoor gesprekken vaak niet constructief zijn.

Ik help de medewerker om in te zien wat ze nodig hebben en help hen het gesprek met de leidinggevende op een constructieve manier te voeren.