Adres
5665 PL Geldrop

Bellen
06-30490522

KvK
55521517

10 weken plan

In 10 weken een stevige fundering voor terugkeer naar het werk bij stressgerelateerde ziekmeldingen.

 

 

“Weet jij hoe dun het lijntje is als je jouw medewerker wilt begeleiden die is uitgevallen door stress of burn-out?”

Jolanda

Wat moet je vooral niet doen bij stressgerelateerde klachten?

Het begeleiden van stress vraagt om empathie en zorgvuldigheid. Wat ik vaak tegenkom in de praktijk is dat de manager/ leidinggevende of de ingehuurde casemanager de medewerker snel weer aan het werk willen hebben en dan juist de dingen doen of zeggen die de ziekmelding erger maken.

Wat kun je beter niet doen: 

 • Bagatelliseer gevoelens niet, ook al denk je dat het jou nooit zou overkomen.
 • Vermijd het geven van gevoel van schuld. Ook al voelt het voor jou als logisch door het gedrag van de medewerker.
 • Leg geen druk op om snel terug te keren, dat werkt juist remmend.
 • Vraag niet om details, dat voelt oncomfortabel en geeft nog meer stress.
 • Geef geen garanties en nog belangrijker geef geen ongevraagd advies!

Er zijn nog meer dingen die je beter niet kunt doen, maar gezien jouw positie als leidinggevende heel logisch zijn om toch in die valkuil te stappen. Stigmatiseren of over het werk praten bijvoorbeeld. 

Het begeleiden van stressgerelateerde zieke medewerkers vraagt om een specifieke en kundige houding. Vraag professionele hulp als je er niet zeker van bent dat je het juiste doet of zegt. 

Download de brochure om mogelijkheden te krijgen hoe het wèl kan zonder jezelf te overvragen.

Mijn belofte

Respectvol


Je kunt er vanvan uitgaan dat ik elk verhaal zonder oordeel aanhoor en respectvol zal omgaan met emoties en verlangens van medewerkers en leidinggevenden.

Vertrouwelijk


Ik vind het belangrijk dat de persoon waarmee ik werk zich veilig voelt. Veiligheid is extreem belangrijk om te durven delen van persoonlijke situaties en emoties.

Resultaatgericht


We duiken niet in het verleden en gaan niet op zoek naar een schuldige van de situatie. We gaan vooral kijken naar dat wat er in de weg zit en lossen dat op.

Stressgerelateerde ziekmelding

Het investeren van de mentale gezondheid van medewerkers is een investering in de gehele organisatie. 

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantoonbaar dat werkgerelateerde stress  een belangrijke factor is bij het ontstaan van een burn-out. 

Werkgerelateerde stress heeft aanzienlijke economische gevolgen, zoals verhoogde ziektekosten, productiviteitsverlies en verzuim.

De algemene trends over de gevolgen van medewerkers met stressgerelateerde klachten: 

 • Studies tonen aan dat werknemers die steun ontvangen tijdens herstel op een grotere kans hebben op een succesvolle terugkeer en op langere termijn een positievere houding hebben ten opzichte van hun werk.
 • Werknemers hebben recht op bescherming tegen onredelijke druk. Wanneer een werkgever niet weet hoe om te gaan met stress kan dit juridische gevolgen hebben.
 • Het niet adequaat omgaan met stressklachten kan leiden tot hogere kosten. Denk aan verloop, wervingskosten en verminderde productiviteit. 

10 weken plan

Het opstellen van een gestructureerd 10 weken plan is zinvol. De regelmatige gesprekken geven uiting aan betrokkenheid maar geven ook sturing aan de medewerker. De voordelen van professionele begeleiding zijn zowel voor de medewerker als voor de organisatie groot:

 • Vroegtijdige interventie, dit helpt om de negatieve impact op de gezondheid van de medewerker te verminderen.
 • Individuele ondersteuning, het regelmatig spreken van de medewerker stelt de medewerker in staat op de op maat gemaakte ondersteuning gemakkelijker te ontvangen.
 • Opbouwen van veerkracht, het aanleren van effectieve stressmanagementtechnieken zijn zinvol in de verdere loopbaan.
 • Terugkeer naar werk faciliteren, het gestructureerde plan is een gerichte aanpak voor een soepele re-integratie.

En dan hebben we het nog niet over de positieve impact op de bedrijfscultuur of het vergroten van motivatie door betrokkenheid. 

Download de brochure of neem contact met mij op.

Een contente mens

Onderschat dit niet!

Onderschat de volgende aspecten niet bij het omgaan bij stressgerelateerde klachten. 

 • Stress heeft enorme gevolgen voor de fysiek en mentale gezondheid om medewerkers. Het is belangrijk om de ernst van de impacht van langdurige stress te erkennen.

 • Iedere medewerker is uniek en reageert anders op stress. Wat voor de ene persoon stressvol is hoeft dat voor een ander helemaal niet te zijn. Begrijp en erken de verschillen.

 • Onderschat de tijd niet die nodig is voor volledig herstel en het belang van het voorkomen van terugval. 

 • Onderschat de impact op het team niet. Een teamlid dat uitvalt door stress kan de sfeer en prestaties van het hele team beïnvloeden. 

 • De werkomgeving, de bedrijfscultuur en de werkdruk spelen een cruciale rol bij het ontstaan en de behandeling van de stressklachten. Het is van groot belang dit in te zien en zo mogelijk aan te pakken. 

 • Het is belangrijk om de overgebleven teamleden niet te veel te belasten met het werk dat nu blijft liggen door het uitval van een collega. Dat zorgt voor een domino-effect.

 • De balans tussen werk en privé heeft invloed op het welzijn van medewerkers. Onderschat het ondersteunen van een goede balans niet.  

 • Een goede communicatie en empathie zijn cruciaal bij het omgaan met stressgerelateerde situaties. Blijf open en ondersteundende communicatie voeren met begrip voor de behoeften van de medewerker. 

 • Het is over het algemeen belangrijk om niet alleen re-actief bezig te zijn maar ook proactief door preventieve maatregelen te nemen.

 • Het welzijn van medewerkers is direct gekoppeld aan het organisatorische succes. 

Door deze aspecten serieus te nemen en effectieve maatregelen te nemen kunnen leidinggevenden bijdragen aan een gezonde meer productieve werkomgeving. Onderschat een holistische benadering niet. Het gaat vaak over meer factoren die met elkaar verbonden zijn. 

Grote kans dat je meer op je bordje hebt liggen dan alleen stressgerelateerde zieke medewerkers te begeleiden? Besteed het dan uit zodat jij je handen vrij houdt voor andere zaken. 

Gun jij jouw medewerkers een stevige fundering in 10 weken? Wil je je verzuimkosten reduceren? En zie je het belang van een positieve impact op de bedrijfscultuur? 

Download dan vandaag nog de brochure >

Of schiet een momentje in mijn agenda